เดอะ โว้ก คลินิก ชลบุรี (The Vogue Clinic) คลินิกศัลยกรรมความงามและสุขภาพแห่งแรกของภาคตะวันออก ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล American Accreditation Commission International (AACI) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตอกย้ำการบริการด้านการรักษาและความปลอดภัยให้แก่คนไข้ที่เข้ารับบริการต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

     พญ.อัชฌา ทางพัฒนกุล ผู้บริหาร เดอะ โว้ก คลินิก ชลบุรี (The Vogue Clinic) คำนึงถึงเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามารักษาที่ต้องมาเป็นอันดับแรก ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า "เพราะคุณ คือ คนสำคัญ" จึงได้มีการนำกระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การรักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ การจ่ายยา ตลอดจนเครื่องมือและสถานที่ใช้ในทำหัตถการต่างๆ จนกระทั่งคุณภาพของบุคลากรที่ต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ป่วย PCR & AED Trained อบรมการใช้ยา รวมถึงการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย เสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ที่เข้ามารับบริการที่คลินิกมีความมั่นใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด

     สำหรับ American Accreditation Commission International (AACI) เป็นระบบการประเมินคุณภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะตรวจสอบความพร้อมด้านคุณภาพของการรักษาและความปลอดภัย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะเข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพของบุคลากรและกระบวนการรักษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริการด้านสุขภาพ รวมถึงความปลอดภัยด้านการบริการและศัลยกรรมความงามให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งองค์กรที่ผ่านการรับรองล้วนแล้วแต่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง ฉะนั้นบุคลากรในคลินิกต้องได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ อยู่เสมอ และในกระบวนการด้านการบริการทุกด้านจะมีความปลอดภัย มีการประเมินความเสี่ยงในทุกขั้นตอน

     โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงาม เดอะ โว้ก คลินิก ชลบุรี (The Vogue Clinic) สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพจากบุคคลากรและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ได้รับการอบรมฝึกฝนและมีความชำนาญในการรักษา ด้วยเครื่องมือที่มีทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลและได้รับความพึงพอใจสูงสุดอย่างแน่นอน

ที่มา : ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบ
เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์.com และ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี prnewsthailand.com