เคลย์ เดอ โป โบเต้ จะบริจาคยอดขายทั่วโลกของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเดอะ ซีรั่ม ส่วนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนสะเต็มศึกษา ( STEM Education) ของเด็กผู้หญิง เพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกโลกที่ดีกว่า

เคลย์ เดอ โป โบเต้ (Cle de Peau Beaute) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางสุดหรูระดับโลก ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ (UNICEF)[1] เป็นปีที่สาม ด้วยการสนับสนุนโครงการความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลก ซึ่งสนับสนุนสิทธิของเด็กทุกคนในอนาคตที่เสมอภาค เคลย์ เดอ โป โบเต้เชื่อว่า การปลดล็อกพลังแห่งศักยภาพที่ไร้ขอบเขตของเด็กผู้หญิงผ่านการศึกษาและความรู้จะนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน และเนื่องในโอกาสที่ความร่วมมือเข้าสู่ปีที่สาม ยูนิเซฟและเคลย์ เดอ โป โบเต้ จึงมุ่งมั่นเดินหน้าขจัดอุปสรรคที่เด็กผู้หญิงอาจเผชิญ โดยการปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) และทักษะที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้พวกเธอมีเครื่องมือในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและโลกของพวกเขา โดยเคลย์ เดอ โป โบเต้ จะบริจาคส่วนหนึ่งในยอดขายทั่วโลกของผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เดอะ ซีรั่ม (The Serum) เพื่อสนับสนุนความพยายามของยูนิเซฟในบังกลาเทศ คีร์กีซสถาน และไนเจอร์ รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมเด็กผู้หญิง ทางแบรนด์จะดำเนินโครงการดังกล่าวสำหรับการซื้อสินค้าในร้านในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน และทางออนไลน์ในเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2565[2]

ในขณะที่ทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และคาดหวังถึงวันพรุ่งนี้ที่สดใส เราได้ตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากสองปีที่ผ่านมาและผลกระทบต่อการหล่อหลอมอนาคต ขณะเดียวกัน เราได้เห็นความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นต่อวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก และเทคโนโลยีใหม่ ๆ กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันว่าการแก้ปัญหาด้วยแนวทางวิทยาศาสตร์และเชิงเทคนิคจะเป็นกุญแจสู่ความท้าทายระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต สำหรับการให้ความสำคัญกับสะเต็มศึกษามากขึ้น เคลย์ เดอ โป โบเต้เชื่อว่าการติดอาวุธให้เด็กผู้หญิงรุ่นใหม่ด้วยสะเต็มศึกษาและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับตนเองและสังคมโดยรวมมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

การมอบเงินทุนให้กับยูนิเซฟจากยอดขายเดอะ ซีรั่ม ในปีที่แล้วได้ผลักดันให้เกิดโครงการริเริ่มเพื่อสนับสนุนเด็กผู้หญิงทั่วโลก ทำให้พวกเธอก้าวข้ามอุปสรรคด้านการศึกษาและการพัฒนาทักษะได้ โดยได้สร้างความสำเร็จไว้มากมาย ได้แก่

บังกลาเทศ: โครงการส่งเสริมการศึกษาสำหรับวัยรุ่นตามเพศสภาพ

เคลย์ เดอ โป โบเต้สนับสนุนโครงการของยูนิเซฟในบังคลาเทศ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในระบบการศึกษา บรรเทาอุปสรรคด้านเพศในการศึกษา และลดความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ ยูนิเซฟได้ปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นระบบในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในระบบการศึกษาด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลบังกลาเทศ โดยให้การสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เน้นทักษะ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ ยูนิเซฟได้ดำเนินโครงการการเรียนรู้ทางเลือกในบังคลาเทศ สำหรับเด็กสาววัยรุ่นที่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนและมีความเปราะบางที่สุด โดยประสานพวกเธอเข้ากับกับการฝึกหัดและการฝึกงานด้วยทักษะทางทฤษฎีและพื้นฐาน และมีการลงทะเบียนแล้ว 1,100 คน

คีร์กีซสถาน: สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กผู้หญิง

เคลย์ เดอ โป โบเต้สนับสนุนโปรแกรมสะเต็ม ฟอร์ เกิร์ลส์ (STEM4Girls) ของยูนิเซฟในคีร์กีซสถาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงได้รับการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม และอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงอัตราการว่างงานสูงของสตรีและความแพร่หลายของการแต่งงานตั้งแต่วัยเด็ก เด็กหญิง 621 คนได้รับการฝึกอบรมให้เป็นแบบอย่างและผู้สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (peer educator) ให้กับเด็กผู้หญิงในชุมชนของตน ซึ่งผู้สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเหล่านี้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนได้มากกว่า 16,000 คน และทำให้ผู้เข้าร่วม 81% ระบุว่า การเรียนการสอนช่วยให้พวกเธอกำหนดทางเลือกอาชีพในสาขาสะเต็มของตนเองได้ เด็กผู้หญิง 155 คนเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเรียนสาขาสะเต็ม โดย 39% ได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ไนเจอร์: ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของเด็กผู้หญิง

เคลย์ เดอ โป โบเต้สนับสนุนโครงการของยูนิเซฟในไนเจอร์ที่มีเด็กผู้หญิงมากกว่า 1.3 ล้านคนไม่ได้เรียนหนังสือ เพื่อส่งเสริมโอกาสใหม่ ๆ สำหรับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นโดยช่วยพวกเธอพัฒนาความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือดังกล่าวสนับสนุนนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา 900 คนในกลุ่มให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาฝรั่งเศส ซึ่งประมาณหนึ่งในสามของเด็กผู้หญิงเหล่านี้ลาออกจากโรงเรียนแล้ว แต่สามารถนำกลับสู่โรงเรียนผ่านโปรแกรมการให้คำปรึกษาได้สำเร็จ เด็กหญิงและสตรี 24,956 คนได้รับประโยชน์จากแคมเปญและเวิร์กช้อปเกี่ยวกับการเอาชนะการเหมารวมทางเพศและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

"การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหามากมายที่โลกกำลังเผชิญ ทางยูนิเซฟกำลังลงทุนในโครงการสร้างทักษะด้านสะเต็ม เทคโนโลยีดิจิทัล และผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้วยการสนับสนุนจากความร่วมมือกับเคลย์ เดอ โป โบเต้ โดยยูนิเซฟได้สนับสนุนความพยายามที่จะทำให้เด็กผู้หญิงใช้ชีวิตอย่างมีพลัง พร้อมกับทรัพยากรและโอกาสที่เหมาะสม เราหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจและมอบเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้นำสตรียุคต่อไปด้วยโปรแกรมนี้" คุณคาร์ลา ฮัดแดด มาร์ดินี (Carla Haddad Mardini) ผู้อำนวยการฝ่ายการระดมทุนและความร่วมมือภาคเอกชนของยูนิเซฟ กล่าว

"ที่เคลย์ เดอ โป โบเต้ เราเชื่อว่ากุญแจสู่โลกที่ดีกว่า คือการปลดล็อกพลังของเด็กผู้หญิงผ่านสะเต็มศึกษา เราจึงมุ่งมั่นที่จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเดอะ ซีรั่ม ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่สุดของเรา เพื่อมอบการศึกษาและส่งเสริมหญิงสาวทั่วโลก ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเป็นการเดินทางที่มีความหมาย เนื่องจากเราได้พยายามสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงและช่างเป็นความพิเศษเหลือเกินที่ลูกค้ามีส่วนร่วมกับเราอย่างกระตือรือร้น เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รู้ว่า การมีส่วนร่วมของเราผ่านยูนิเซฟนั้นสามารถสร้างผลกระทบที่จำเป็นและมีความหมายมากที่สุด" คุณมิซูกิ ฮาชิโมโตะ (Mizuki Hashimoto) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ของเคลย์ เดอ โป โบเต้ กล่าว

เคลย์ เดอ โป โบเต้ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมเด็กผู้หญิงผ่านการศึกษา ซึ่งเป็นก้าวแรกในการปลดล็อกความสามารถและศักยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของเด็กผู้หญิง อันจะนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

ทุก ๆ การซื้อ The Serum คุณจะได้มีส่วนร่วมกันบริจาคให้กับ UNICEF เพื่อสนับสนุนการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถของเด็กผู้หญิงทั่วโลก ในช่วงเวลาที่การเรียนรู้สะเต็มศึกษานั้นมีความสำคัญต่ออนาคตของเรามากกว่าที่เคย เมื่อเราร่วมมือกัน วันพรุ่งนี้ที่สดใสและชัดเจนก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ

ยูนิเซฟไม่ได้ให้การรับรองบริษัท แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ

เกี่ยวกับเคลย์ เดอ โป โบเต้

เคลย์ เดอ โป โบเต้ แบรนด์หรูระดับโลกจากชิเซโด้ ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 โดยแสดงถึงความสง่างามและวิทยาศาสตร์อันเหนือชั้น เคลย์ เดอ โป โบเต้ แปลว่ากุญแจสู่ผิวสวย ปรัชญาของแบรนด์คือการปลดล็อกพลังความเปล่งประกายของผู้หญิงด้วยเทคโนโลยีเครื่องสำอางและสกินแคร์คุณภาพจากทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของเคลย์ เดอ โป โบเต้ ยึดมั่นในสัมผัสแห่งสุนทรียศาสตร์และอัจฉริยภาพเป็นสำคัญ จึงอัดแน่นไปด้วยความทันสมัย เสน่ห์เย้ายวน และแรงผลักดันที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการมอบความสว่างกระจ่างใสจากภายใน ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของ เคลย์ เดอ โป โบเต้วางจำหน่ายใน 23 ประเทศและดินแดนทั่วโลก[3]

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเคลย์ เดอ โป โบเต้: www.cledepeau-beaute.com

อินสตาแกรมของเคลย์ เดอ โป โบเต้: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/ 

หน้าแรกของแคมเปญเดอะ ซีรั่ม: https://www.cledepeau-beaute.com/int/unlockthepowerofgirls.html

#KeyToABetterWorld

[1] ยูนิเซฟไม่ได้ให้การรับรองบริษัท แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ
[2] ระยะเวลาของโครงการอาจแตกต่างกันไปตามตลาดแต่ละแห่ง โปรดตรวจสอบวันและเวลากับสาขาในพื้นที่ของคุณ
[3] ณ เดือนเมษายน 2565

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1798081/CPB_22ss_UNICEF_CRM_Key_Visual.jpg
คำบรรยายภาพ - แคมเปญ #KeyToABetterWorld เกิดขึ้นเพื่อปลดล็อกพลังของเด็กผู้หญิงผ่านการศึกษา การจ้างงาน และการส่งเสริมศักยภาพ

ที่มา : ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบ
เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์.com และ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี prnewsthailand.com